TT – THÍCH THÔNG LAI ( 2/12/2018 Washington DC ) : Nạn đói sắp hoàng hành – Washington D.C. VideoChúc các bạn có những kiến thức và thông tin hữu ích !
Tôi yêu Việt Nam !
( kênh sẽ không bật tính năng kiếm tiền )

nguồn video :

Trang Web để tham khảo :
Tân Thái :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004483337392
Thượng Tọa Thích Thông Lai :
https://www.facebook.com/tykheothichthonglai
Đoàn Huy Chương :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015243949236

tin trong nước
http://soha.vn/quoc-te.htm
http://soha.vn/quan-su.htm
https://trithucvn.net
======================================================
Lý Do Chúng Ta Đấu Tranh :
1/ UNG THƯ TRÀN LAN TRÊN TOÀN NƯỚC VIỆT NAM
2/ CHO CÁC NHÀ MÁY CỦA TRUNG QUỐC XẢ CHẤT THẢI ĐỘC HẠI RA MÔI TRƯỜNG VÀ KHÔNG ĐỂ Ý SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN
3/ CHÍNH QUYỀN BỊT MIỆNG DÂN , GÁN GHÉP TỘI CHO DÂN,
4/ CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN
5/ CAI TRỊ ĐỘC TÀI , MẤT NHÂN QUYỀN
6/ BẮT DÂN ĐÓNG THUẾ 1 CÁCH TRÁ HÌNH
7/ MỞ CỬA KHẨU CHO TRUNG QUỐC TRÀN VÀO VIỆT NAM
8/ SỬ DỤNG TIÊN TRUNG QUỐC TRONG CẢ NƯỚC
9/ ĐI ĐẢO PHÚ QUỐC PHẢI XIN VISA

source

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

One Comment - Write a Comment

  1. Thầy TTLai đấu tranh cho sự trường tồn của Dân Tộc, xin các DLV đừng miệt thị Thầy, nếu ko sẽ bị quả báo đó. Các bạn có thể bị đầu thai thành con gà ở HongKong, đôi chân bị đem làm phùng chảo trong yumcha đó, bởi vì bàn tay mỹ miều tráng lệ ngày nay mà cứ gõ ra ngôn từ xấu xa đê tiện.

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.